4-måneders forløb Effektiv mødeledelse SÅDAN

Tager møder for meget af din tid i dag?

Bliver du irriteret over, at:

  • møderne ikke resulterer i effektive beslutninger eller brugbar viden?
  • andre deltagere møder uforberedte op eller kommer for sent?
  • du bliver inviteret til møder, der er dårligt planlagte, og hvor du har svært ved at se, hvad du skal bidrage med?

Mange deltager fejlagtigt i møder af pligt eller misforstået høflighed. Det kan du undgå fremover ved at stille nogle simple spørgsmål, når du bliver inviteret.

Tænk, hvor mange ligegyldige møder du deltager i – hver måned – og hvad du kunne bruge den tid på, hvis du lærer at takke nej og gennemskue præcist, hvornår og hvordan du skal afvise mødeinvitationen. Uanset om du inviteres til et fysisk eller et virtuelt møde.

Led møderne effektivt fremover

Møder er jo ikke altid spild af tid. Og når du bestrider et betydningsfuldt job, vil det at gå til møder altid være en del af dit job. Det er jo tit her, de vigtige beslutninger bliver taget. Og med få, effektive metoder kan du let vinde en førsteplads i ”professionel mødeledelse”. For det er desværre en disciplin, hvor du får meget lidt konkurrence.

Den førsteplads kan du få gennem mit 4-måneders mødeledelsesforløb, der består af 2 dele:

  • Et 4-timers individuelt mødeledelseskursus på din adresse, hvor vi gennemgår de forskellige mødetyper, mødeskabelonerne i Outlook og hvordan du planlægger og afslutter dine møder eller udfordrer andre mødeledere, hvis de ikke styrer et møde godt nok
  • 3 x 1 times opfølgning via Teams, hvor du får feedback på din deltagelse i og håndtering af udvalgte møder, eller vi planlægger dine kommende møder

Fremover bliver de møder, du deltager i, anderledes:

Du vil tage en helt anden kontrol over møderne, lige fra du beslutter, hvem der skal deltage, og hvad deres bidrag skal være, til du afslutter mødet og evaluerer det bagefter. Alene ved at evaluere de tilbagevendende møder kan mange virksomheder spare utallige lønkroner hver måned. For en af de helt store fejl i dårlig mødeledelse er at gentage den samme type møde med et fast interval uden at udfordre mødeformen eller frekvensen. Og møder må aldrig blive en vane.

Undgå de hyppigste fejl i dårlig mødeledelse

De hyppigste problemer med dårlige møder er en uklar agenda:

For når det er uklart, hvad formålet med mødet er, ved deltagerne ikke, hvad de skal forberede før mødet, eller hvem der skal gøre hvad efter mødet.

Samtidig indkaldes der især unødigt mange deltagere til møder uden agenda, og de fejlindkaldte spilder ikke kun deres egen tid. Møder tager ofte proportionelt længere tid, jo flere der deltager. Så du kan spare din virksomhed for meget tid ved at vurdere benhårdt, hvem der skal deltage i hvilket møde og indkalde til flere møder med færre deltagere. Nogle gange behøver I måske slet ikke et møde. Måske kan du bare sende en mail.

En anden hyppig mødefejl er at indkalde til møder i hele eller halve tidsintervaller. For gør du det, tager du ikke stilling til, præcist hvor langt mødet skal være. Måske er 45 minutter den rette længde. I så fald er der ikke nogen grund til at invitere deltagerne til længere møder. Samtidig er deltagernes kalendere sikkert fyldt med møder, der begynder og slutter klokken hel eller halv, og derfor kan de kun møde præcist til dagens første møde, hvorefter de er bagud resten af dagen. Derfor vil de takke dig for at udfordre længden på mødet.

Når du tager stilling til, hvor lang tid, mødet skal vare, tager du også styringen over det. Samtidig er det selvfølgelig din opgave at sørge for, at I holder jer indenfor den aftalte tid. Hvordan du gør det, ser vi også på i forløbet Effektiv mødeledelse SÅDAN.

Din investering: 10.000 kroner ekskl. moms.

Hvem står bag Effektiv mødeledelse SÅDAN?

Michael Thygesen
Michael Thygesen

Jeg hedder Michael Thygesen og er indehaver af Work Efficiently.

Min baggrund for at facilitere god mødeledelse og optimere mødekulturen er dels en årelang karriere som leder og direktør i virksomheder som Hartmanns A/S, Eniro A/S, Telenor A/S, debitel, Lån & Spar Bank A/S og BRFkredit A/S samt en specialisering i Outlook.

For effektive møder og effektiviseringsmulighederne i Outlook matcher hinanden perfekt.

Vil du høre mere om forløbet eller booke det med det samme? Så ring til mig på 52 50 54 90, eller send en mail

Øvrige kurser og forløb